«Η καλαθοσφαίριση στη Ορεστιάδα»,

Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας «Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Ανάπτυξη», σσ. 403-410, ΔΠΘ, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Νέα Ορεστιάδα, 2019.

filia2