Άρθρο στην εφημερίδα «Μεθόριος» της 30-1-2002 με θέμα:

 

«Εκπαίδευση πολιτών ή εκπαίδευση υπηκόων;»