Άρθρο στην εφημερίδα «Μεθόριος» και «Γνώμη» της 22-10-2003 με θέμα:

 

«ΑΜΕΑ: Η αθέατη πλευρά της κοινωνίας μας»