Άρθρο στην εφημερίδα «Μεθόριος» και «Γνώμη» της 3-12-2003 με θέμα:

 

«ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Έβρου και εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ»