Άρθρο στην εφημερίδα «Μεθόριος» της 14-4-2004 με θέμα:

 

«ΔΕΠΑΟ και Θεατρικό Εργαστήρι Ορεστιάδας»