Άρθρο στην εφημερίδα «Κόσμος της Εκπαίδευσης» της 6-12-2005 με θέμα:

 

«Ιστορική μνήμη: Πόσο ανάγκη την έχει ο σημερινός Έλληνας;»