Πώς ένας πολιτικός μετατρέπει το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα 

Σύμφωνα με τα «Στρατηγήματα» του Πολύαινου

meionektima se pleonektima 1