Βιογραφικό Ιωάννη Κούζα

 

Ο Κούζας Ιωάννης είναι απόφοιτος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Θεσσαλονίκης. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα Διεθνών Σπουδών και είναι διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ. Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά.

Εργάστηκε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητής Φιλόλογος, Διευθυντής Λυκείου και Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η Αρχαία και Νεοελληνική Γλώσσα, η Νεότερη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία και οι Διεθνείς Σχέσεις.