ΚΕΙΜΕΝΟ: Ραψωδία Α, στ. 494 - 533

 

Έφεξε η δωδέκατη αυγή, και οι θεοί γυρίζουν

στον Όλυμπο κι εβάδιζεν εμπρός τους ο Κρονίδης

και η Θέτις το παράγγελμα δεν ξέχανε του υιού της

και της θαλάσσης έσχισε τα κύματα κι εβγήκε

και ανέβη τα χαράματα στ’ Ολύμπου τον αιθέρα.

Εύρηκε τον βροντόφωνον Κρονίδην καθισμένον

μόνον στην άκρα κορυφή του πολυλόφου Ολύμπου,

εμπρός του εκάθισε η θεά και με τ’αριστερό της

του έπιασε τα γόνατα, με τ’άλλο το πηγούνι,

κι έλεγεν ικετεύοντας στον ύψιστο Κρονίδη:

«Δία πατέρ’ αν κάποτε με λόγον ή με έργον

σ’έχω ωφελήσει, ευδόκησε σ’αυτό να με εισακούσεις,

τον ολιγοημερότατον υιόν, αχ! τίμησέ μου,

ιδέ πως τον ατίμασε ο μέγας Αγαμέμνων,

όπου του άρπαξεν αυτός το δώρο του και το ’χει.

Δικαίωσέ τον καν εσύ, πάνσοφε Ολύμπιε Δία,

στους Τρώας νίκες δώρησε ωσότου το παιδί μου,

να δικαιώσουν οι Αχαιοί να τον υπερδοξάσουν».

Και απάντησιν δεν έδωκε ο νεφελοσυνάκτης

κι ώραν πολλήν εσώπαινε, και η Θέτις του κρατούσε

ως απ’αρχής τα γόνατα και πάλιν τον ερώτα:

«Άσφαλτην δώσ’ μου υπόσχεσιν μ’εκείνο σου το νεύμα

ή αρνήσου, τι θα φοβηθείς; Θέλω να μάθω μόνον,

αν είμαι το εξουθένωμα των αθανάτων όλων».

Με βάρος της απάντησε ο νεφελοσυνάκτης :

«Ω! τι κακό! να οργισθώ της Ήρας θα με βάλεις,

όταν με λόγια υβριστικά πικρά θα με κεντήσει

και χωρίς λόγον πάντοτε μου κλαίεται και λέγει

εμπρός εις όλους τους θεούς πως βοηθώ τους Τρώας,

αλλά συ φύγε ευθύς μη σε νοήσ’ η Ήρα

και άφες σ’εμέ την μέριμναν σ’αυτό να δώσω τέλος

και ιδού, για να βεβαιωθείς την κεφαλήν θα σκύψω,

σημάδι τούτο αλάθευτο στους αθανάτους έχω

τι ό, τι με της κεφαλής το σκύψιμο κηρύξω

δεν απατά, δεν παίρνεται οπίσω και θα γίνει».

Είπε, τα μαύρα φρύδια του χαμήλωσε ο Κρονίδης

έκλινε από τ’αθάνατο κεφάλι του κυρίου

η θεία κόμη και μανός ο Όλυμπος εσείσθη.

Αυτά ’παν κι εχωρίσθηκαν. Απ’τον ακτινοβόλον

Όλυμπον κείνη επήδησε στης θάλασσας τα βάθη,

κι ο Δίας προς το δώμα του.

 

 

Ερωτήσεις

 

1. α. Ποιο είναι το θέμα και ποιο το περιεχόμενο της Ιλιάδας;

                                                                        (2 μονάδες)

   β. Πόσο διαρκεί η Ιλιάδα και πόσο ο Τρωϊκός πόλεμος;

                                                                       (2 μονάδες

2. α. Τι ζήτησε η Θέτιδα από το Δία και ποιο σχέδιο του πρότεινε;

                                                                         (2 μονάδες)

  

β. Περιγράψτε τη σκηνή της ικεσίας, ποια στάση παίρνει η Θέτιδα, όταν συναντά το Δία, για να παρακαλέσει για το γιο της;

                                                                       (2 μονάδες)

3. α. Να χωρίσετε τη σκηνή σε ενότητες ανάλογα με τα πρόσωπα που συμμετέχουν και να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε ενότητα.

                                                                        (3 μονάδες)

  

β. Να βρείτε στο απόσπασμα επίθετα με τα οποία ο ποιητής χαρακτηρίζει το Δία (Κρονίδη), τον Αχιλλέα (υιόν) και τον Αγαμέμνονα.

                                                                         (3 μονάδες)

4. Στην ενότητα αυτή είναι έντονος ο ανθρωπομορφισμός των θεών.

α. Τι εννοούμε με τον όρο ανθρωπομορφισμό;

                                                                   (3 μονάδες)

β. Να βρείτε ανθρώπινα χαρακτηριστικά στον τρόπο ζωής των θεών και στη συμπεριφορά τους.

                                                                       (3 μονάδες)

 

Μηλιάδου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος