ΚΕΙΜΕΝΟ: Ραψωδία Ζ στ. 369 - 387

 

Αυτά είπε κι εκίνησεν ο λοφοσείστης Έκτωρ.            

Και εις το λαμπρό του μέγαρο δεν άργησε να φτάσει.

Αλλ’ όμως την λευκόχερην δεν ηύρεν Ανδρομάχην,

εκείνη με το βρέφος της και την καλήν βυζάστραν

άνω στον πύργον έστεκε να οδύρεται, να κλαίει,

και αφού μέσα δεν εύρηκε την άψογην συμβίαν,

εις το κατώφλι εστάθηκε και προς τες κόρες είπε:

«Ω κόρες, την αλήθειαν ειπείτε μου να μάθω,

εδώθεν η λευκόχερη που εβγήκεν Ανδρομάχη;

Να εύρει συννυφάδα της ή ανδράδελφην επήγεν,

ή στο ναό της Αθηνάς όπου κι οι άλλες είναι

δέσποινες και την τρομερήν θεάν εξιλεώνουν;»

Τότε σ’ αυτόν απάντησεν η έξυπνη οικονόμα:

«Ω Έκτορ, την αλήθειαν θα ειπώ, καθώς προστάζεις.

Δεν πήγε εις συννυφάδα της ή ανδράδελφην καθόλου

ή στο ναό της Αθηνάς, όπου κι οι άλλες είναι

δέσποινες και την τρομερήν θεάν εξιλεώνουν,

αλλά στον πύργον έτρεξε της πόλεως, αμ’ ακούσθη

νίκη τρανήν των Αχαιών και συντριμμός των Τρώων»

 

Ραψωδία Ζ στ. 474 - 481

Εφίλησε κι εχόρευσε στα χέρια το παιδί του

κι έπειτα ευχήθη στους θεούς κι είπε: « Ω πατέρα Δία,

κι όλ’οι επουράνιοι θεοί, δώσετε εις το παιδί μου

τούτο, ως εδώκατε εις εμέ, στο γένος του να λάμπει,

στ’άρματα μέγας, δυνατός στην Ίλιον βασιλέας,

και ως έρχεται απ’τον πόλεμον μ’ άρματα αιματωμένα

εχθρού που εφόνευσε, να ειπούν : καλύτερος εδείχθη

και του πατρός του, και χαράν να αισθάνεται η μητέρα».

 

Ραψωδία Ζ στ. 503 - 514

 Αλλά δεν αργοπόρησε στα δώματα του ο Πάρις,

εζώσθη τα πολύχαλκα και υπέρλαμπρα άρματά του,

την πόλιν γοργά διάβηκεν, ως ήταν πτεροπόδης,

και ως όταν σπάσει το δεσμόν καλοθρεμμένος ίππος,

βροντά τετραποδίζοντας στην ανοικτήν πεδιάδα,

να λούεται στο καθαρό ποτάμι μαθημένος,

την κεφαλήν κρατεί ψηλά, την χαίτην ανεμίζει,

και υπερηφανευόμενον στα κάλλη του τον φέρνουν

στες μαθημένες του βοσκές γοργά τα γόνατά του,

ομοίως απ’την Πέργαμον ο Πριαμίδης Πάρις

περήφανος κατέβαινε με πόδια φτερωμένα

και στ’ άρματα ώσαν ήλιος λαμποκοπούσε όλος. 

Ερωτήσεις

1. α. Ποιο είναι το θέμα και ποιο το περιεχόμενο της Ιλιάδας;

                                                                                             (1 μονάδα)

 β. Πόσο διαρκεί η Ιλιάδα και ποια είναι η διάρκεια του Τρωϊκού πολέμου;

                                                                                                 (1 μονάδα)

 γ. Να γράψετε 2 διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια.

                                                                                               (2 μονάδες)

2. α. Στο πρώτο απόσπασμα υπάρχει η τεχνική των άστοχων ερωτημάτων. Να εξηγήσετε με λίγα λόγια τι είναι τα άστοχα ερωτήματα.

                                                                                            (1 μονάδα)

 β. Στη σκηνή αυτή ποιος κάνει ερωτήσεις; Τι ρωτάει και ποιες οι πιθανές απαντήσεις;

                                                                                              (1 μονάδα)

γ. Ποιος απαντά στα ερωτήματα και με ποιο τρόπο; Δίνει τελικά την απάντηση στο ερώτημα του Έκτορα;

                                                                                             (1 μονάδα )

 δ. Γιατί ο ποιητής χρησιμοποιεί τα άστοχα ερωτήματα; Τι πετυχαίνει;

                                                                                            (1 μονάδα)

3. Στο β απόσπασμα υπάρχει μια τραγική ειρωνεία.

  • Τι είναι η τραγική ειρωνεία;

                                                                                      (3 μονάδες)

  • Να βρείτε την τραγική ειρωνεία που υπάρχει στο απόσπασμα.

                                                                                           (3 μονάδες)

 4. Στο τρίτο απόσπασμα υπάρχει μια παρομοίωση.

  • Πώς λέγεται αυτή η παρομοίωση και από ποια μέρη αποτελείται;

                                                                                           (2 μονάδες)

  • Να αναλύσετε την παρομοίωση. Τι παρομοιάζεται με τι; Ποια είναι τα δυο μέρη που σχετίζονται; Ποιο είναι το κοινό τους σημείο;

                                                                                            (4 μονάδες) 

 

Μηλιάδου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος