Α. Κείμενο: Θέλω να πα στην ξενιτιά. Δημοτικό τραγούδι

 

Θέλω να πα στην ξενιτιά να κάμω τριάντα ημέρες

και η ξενιτιά με γέλασε και κάνω τριάντα χρόνους.

Περικαλώ σε, ξενιτιά, αρρώστια μη μου δώσεις.

Η αρρώστια θέλει πάπλωμα, θέλει παχύ στρωσίδι,

θέλει μανούλας γόνατα, θέλ’ αδερφής αγκάλες,

θέλει πρώτες ξαδέρφισσες να κάθονται κοντά σου,

θέλει και σπίτι να είν’ πλατύ, να στρώνει, να ξιστρώνει.

Όσο ’χει ο ξένος την υγειά, ούλοι τον αγαπάνε.

Μα ’ρθε καιρός κι αρρώστησε βαριά για να πεθάνει·

κι ο ξένος αναστέναξε και η γης αναταράχτη:

- Να είχα νερ’ απ’ τον τόπο μου και μήλ’ απ’ τη μηλιά μου,

σταφύλι ροδοστάφυλο απ’ την κληματαριά μου.

 

Β. Ερωτήσεις

 

1. Ποια επιθυμία εκφράζει ο ξενιτεμένος λίγο πριν πεθάνει; Να τη σχολιάσετε

5 μονάδες

 

2. α. Να χωρίσετε το κείμενο σε ενότητες και να δώσετε έναν πλαγιότιτλο για την καθεμιά.

2 μονάδες

  

   β. Στους τρεις πρώτους στίχους να βρείτε τρία διαφορετικά εκφραστικά μέσα.

3 μονάδες

 

 

3. α. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο το τραγούδι και ποια μέρη του λόγου χρησι- μοποιούνται περισσότερο;

2 μονάδες

   β. - Ποιο είναι το μέτρο του τραγουδιού;

       - Πόσες συλλαβές έχει ο κάθε στίχος και πώς ονομάζεται;

       - Σε ποιους στίχους μιλά ο ξενιτεμένος και σε ποιους ο αφηγητής;

3 μονάδες

 

4. Συγκρίνοντας το δημοτικό τραγούδι «θέλω να πα στην ξενιτιά» με το παρακάτω δημοτικό τραγούδι, ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές παρατηρείτε;

5 μονάδες

 

Βαρσαμίδου Ιωάννα, Φιλόλογος 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας