Διαγώνισμα

Α. Κείμενο: Θερμοπύλες, Κ. Π. Καβάφης.

 

Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των

ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.

Ποτέ από το χρέος μη κινούντες·

δίκαιοι κι ίσοι σ’ όλες των τες πράξεις,

αλλά με λύπη κιόλας κι ευσπλαχνία·

γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν

είναι πτωχοί, πάλ’ εις μικρόν γενναίοι,

πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε·

πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,

πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.

Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει

όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)

πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος,

κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.

 

Β. Ερωτήσεις

 

1. Να χωρίσετε το ποίημα σε ενότητες και να δώσετε έναν πλαγιότιτλο

(3 μονάδες)

 

2. α. Ποια είναι η γλώσσα και ποιο το μέτρο του ποιήματος.            

(4 μονάδες)

 

β. Να βρείτε δύο διαφορετικά εκφραστικά μέσα.                                

(2 μονάδες

 

3. Ποιος είναι ο συμβολισμός των λέξεων:

   Θερμοπύλες, Μήδοι, Εφιάλτης.                                                    

(6 μονάδες)

 

4. α. Να βρείτε στο ποίημα δύο μετοχές και να γράψετε τον συντακτικό και σημασιολογικό τους ρόλο.                                                                  

(2 μονάδες)

β. Να γράψετε το μήνυμα του ποιήματος.                                        

(3 μονάδες)

 

Βαρσαμίδου Ιωάννα, Φιλόλογος 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας