Α. Κείμενο: Η καταστροφή των Ψαρών, Διονύσιος Σολωμός

 

Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη

Περπατώντας η Δόξα μονάχη

Μελετά τα λαμπρά παλικάρια

Και στην κόμη στεφάνι φορεί

Γεναμένο από λίγα χορτάρια

Που είχαν μείνει στην έρημη γη.

 

Β. Ερωτήσεις

 

1. Να αναλύσετε τον τρίτο στίχο του επιγράμματος. (Να προσέξετε τι σημαίνουν εδώ οι λέξεις: «μελετά», «λαμπρά», «παλικάρια»).

5 μονάδες

 

2. α. Να βρείτε το μέτρο και την ομοιοκαταληξία του ποιήματος. (Για το μέτρο να γράψετε ποια συλλαβή τονίζεται και πώς λέγεται αυτό το είδος του μέτρου και για την ομοιοκαταληξία να γράψετε ποιοι στίχοι ομοιοκαταληκτούν με ποιους και πώς λέγεται αυτή η ομοιοκαταληξία).

2 μονάδες

   β. Να βρείτε τρία διαφορετικά σχήματα λόγου (εκφραστικά μέσα) και να γράψετε ένα παράδειγμα για το καθένα.

3 μονάδες

 

3. Ο ποιητής περιγράφει ένα κατεστραμμένο τοπίο. Βρείτε τις φράσεις που δείχνουν αυτήν την καταστροφή.

5 μονάδες

 

4.

Επί το μέγα ερείπιον

η Ελευθερία ολόρθη

προσφέρει δύο στεφάνους

έν’ από γήινα φύλλα

κ’ άλλον απ’ άστρα.

(κδ΄ στροφή από την ωδή «Εις Ψαρά» του Ανδρέα Κάλβου)

Συγκρίνοντας την παραπάνω στροφή με το επίγραμμα του Σολωμού, να βρείτε τρεις αντιστοιχίες (ομοιότητες).

5 μονάδες

 

Βαρσαμίδου Ιωάννα, Δημητρακούδη Αθανασία, Φιλόλογοι 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας