Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: «Να ’σαι καλά δάσκαλε!»

  

       

Και σε λίγο καιρό, όταν στο μάθημα των Νέων Ελληνικών μπήκαμε στα δημοτικά τραγούδια, ο καθηγητής μας έφεγγε πια ολόκληρος. Μας έφερνε από το σπίτι του βιβλία διάφορα, μας διάβαζε από μέσα. Έφερνε δίσκους, μαγνητόφωνα, σλάιντς. Μόλις τελείωνε το μάθημα του βιβλίου, μας έκαμνε προβολές, για να μας δείξει τόπους, φορεσιές, σπίτια και έβαζε σιγανά στο μαγνητόφωνο ή στο πικάπ δίσκους με δημοτικά τραγούδια ν’ ακούμε. Μας παρακινούσε μάλιστα ν’ ακολουθούμε κι εμείς σιγοτραγουδώντας και έδινε αυτός πρώτος το παράδειγμα. Τα παιδιά ξεφοβήθηκαν και ξεντράπηκαν. Και μερικά που είχαν καλή φωνή, ζήτησαν από μόνα τους να πούνε τραγούδια του τόπου. Ο καθηγητής κατενθουσιάστηκε. Μας φάνηκε μάλιστα για μια στιγμή σαν δακρυσμένος, μα ίσως και να μην ήταν. Όσο τα άλλα τραγουδούσαν, δυο τρία παιδιά, αγόρια και κορίτσια, χόρευαν το τραγούδι μες την τάξη σιγανά. Στο τέλος, χειροκροτήσαμε αυθόρμητα και μόνο τότε είδαμε τον καθηγητή μας κάπως στεναχωρημένο. «Θα ανησυχήσουμε τους άλλους» μας είπε. Πού να ήξερε τι γινόταν προηγουμένως, με κάτι άλλους καθηγητές. Τι φασαρία και τι κακό, κι αυτό χωρίς χορούς και τραγούδια.

Και πραγματικά, βγαίνοντας διάλειμμα, από τις ερωτήσεις που μας έκαμναν τα άλλα παιδιά, διαπιστώσαμε πως μόνο το χειροκρότημα μας είχαν ακούσει. Τους εξηγήσαμε και μας κοίταζαν κατάπληκτοι. «Και δεν κάνετε μάθημα;» μας ρωτούσαν. «Μάθημα δεν είναι αυτό;» τους απαντούσαμε. «Εσείς, που κάνετε αλλιώτικο μάθημα, τι ξέρετε για δημοτικά τραγούδια, σκοπούς, ακόμα και χορούς; Ξέρετε αυτό, ξέρετε εκείνο, ξέρετε το άλλο;» τους αρχίσαμε. Δεν ήξεραν οι καημένοι τίποτα, περιττό να το πούμε. Αλλά ήξεραν πολύ καλά από κατάλογο, άγριες ή φαρμακερές φωνές και τρεμούλες.

 

Γιώργος Ιωάννου, «Να ’σαι καλά δάσκαλε!», στο Εφήβων και μη, έκδ. Κέδρος, 1998

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1. Συνήθως οι μαθητές έχουν πρόβλημα με τους καθηγητές που τους φωνάζουν και τους κάνουν τη «ζωή δύσκολη». Με ποιους τρόπους ο καθηγητής του κειμένου έκανε τους μαθητές να αγαπήσουν το μάθημα για τα δημοτικά τραγούδια και να εκφράσουν ελεύθερα στην τάξη ό, τι ένιωθαν;

                                                                    (2,5 μονάδες)

 

2. α. Να βρείτε τις παραγράφους του κειμένου και να δώσετε έναν πλαγιότιτλο σε κάθε μια. Στη συνέχεια να βρείτε τα μέρη από τα οποία αποτελείται η κάθε παράγραφος.

                                                                       (2 μονάδες)

  

β. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος;

                                                                      (0,5 μονάδες)

 

3. α. Στα ρήματα που σας δίνονται παρακάτω να βρείτε τη φωνή, τη συζυγία και την τάξη:

έφεγγε, διάβαζε, σιγοτραγουδώντας, απαντούσαμε

                                                                    

(1 μονάδα)

  

β. Στην υπογραμμισμένη πρόταση του κειμένου να βρείτε τα ρήματα και τα αντικείμενα τους, όπου υπάρχουν. Τα ρήματα είναι μεταβατικά ή αμετάβατα; Σε τι πτώση βρίσκονται τα αντικείμενα;

                                                                    (1 μονάδα)

  

γ. Στα ρήματα που σας δίνονται παρακάτω να σχηματίσετε όλους τους χρόνους στο πρόσωπο που βρίσκονται:

χόρευαν, διαπιστώσαμε

 

                                                                   (0,5 μονάδες)

4. α. Να βρείτε το δεύτερο συνδετικό των παρακάτω λέξεων:

ξεφοβήθηκαν, ξεντράπηκαν, μαγνητόφωνο, σιγοτραγουδώντας

                                                                   (1 μονάδα)

  

  

β. Από το δεύτερο συνθετικό των παραπάνω λέξεων να σχηματίσετε προτάσεις (μια για κάθε συνθετικό).

                                                                    (1,5 μονάδες)

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

Ένας φίλος σας έστειλε ένα γράμμα, στο οποίο σας περιγράφει το σχολείο του και τον αγαπημένο του καθηγητή. Στείλτε του κι εσείς ένα γράμμα στο οποίο θα του μιλάτε για το δικό σας σχολείο και το δικό σας αγαπημένο καθηγητή.

 

                                                                  (10 μονάδες)

Μηλιάδου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος