Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Η μητέρα συχνά εργάζεται

 

          Με την πάροδο των ετών παρατηρούμε ότι όλο και περισσότερες γυναίκες σ’ όλα τα κράτη του κόσμου, της Ευρώπης και στη χώρα μας συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας, διεκδικώντας επαγγελματική απασχόληση. Αυτό σημαίνει ότι, καθώς η μητέρα βρίσκεται πολλές ώρες στη δουλειά, η φροντίδα για το σπίτι και τα μέλη της οικογένειας απαιτεί αλλαγές: οι παραδοσιακοί ρόλοι αναθεωρούνται, οι ευθύνες μοιράζονται, όλοι χρειάζεται να αναλάβουν δουλειές, ώστε το σύστημα της οικογένειας να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά ως προς τις ανάγκες που υπάρχουν.

          Οι γονείς αναγκάζονται να δουλεύουν ολοένα και περισσότερο σε εργασίες, που γίνονται σταδιακά όλο και πιο απαιτητικές. Οι συνθήκες των μεγαλουπόλεων δεν είναι ιδιαίτερα φιλικές για τους κατοίκους τους. Ο βιοπορισμός, πιθανόν, να εξαντλεί τους ανθρώπους και τις δυνάμεις τους. Η υπερένταση, οι συγκρούσεις και το άγχος αποτελούν καθημερινό μέρος της ζωής στη σημερινή εποχή. Έτσι, γυρίζουν στο σπίτι κουρασμένοι, χωρίς ψυχικά αποθέματα. Η ενασχόληση με τα παιδιά τους μετατρέπεται σε μια σειρά από ενέργειες ρουτίνας. Τα συναισθηματικά προβλήματα των εφήβων παίρνουν, συχνά, τη μορφή μπελά για τους γονείς, που προσπαθούν να τελειώσουν τη μέρα τους, χωρίς άλλες συγκρούσεις και βάσανα σαν εκείνα που αντιμετώπισαν στη δουλειά τους. Οι έφηβοι αισθάνονται ότι παραμελούνται και ότι τα προβλήματα τους μένουν χωρίς απάντηση, λύση ή και στήριξη από τους μεγάλους. Η άρνηση, η σιωπή, η αναβολή, η έλλειψη σεβασμού γεννούν προβλήματα που συσσωρεύονται και, όταν δεν αντιμετωπίζονται έγκαιρα και ουσιαστικά, οδηγούν τους εφήβους σε παραπτωματική συμπεριφορά.

          Ωστόσο, η επαγγελματική δραστηριότητα της μητέρας δεν είναι απειλητική για την ισορροπία και τη συνοχή της οικογένειας. Η εργαζόμενη μητέρα ενισχύει οικονομικά την οικογένεια, αλλά και η ίδια μέσα στη δουλειά της αισθάνεται δραστήρια και πιο ολοκληρωμένη, κάτι που έχει θετική επίπτωση και στην ισορροπημένη σχέση με τα παιδιά της.

 

Γονείς: όταν τα πράγματα …δεν πάνε καλά, ενημερωτικό φυλλάδιο του ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000

 

 Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1. α. Πώς αισθάνονται οι έφηβοι, όταν και οι δυο γονείς εργάζονται για πολλές ώρες την ημέρα; Γιατί;

                                                                          (1,5 μονάδες)

  

β. Ποιο είναι το κέρδος για την εργαζόμενη μητέρα;

                                                                          (1 μονάδα)

 

2. α. Να βρείτε τις παραγράφους του κειμένου και να δώσετε σε κάθε μια από έναν πλαγιότιτλο.

                                                                           (1,5 μονάδες)

  

β. Στη δεύτερη παράγραφο να βρείτε τα μέρη της ( θεματική πρόταση, σχόλια, κατακλείδα). Υπάρχουν και τα τρία μέρη; Γιατί;

                                                                            (1 μονάδα)

 

3. α. Στο τμήμα του κειμένου με τα έντονα γράμματα να βρείτε τα υποκείμενα των ρημάτων. Σε τι πτώση είναι;

                                                                           (2 μονάδες)

    

β. παρατηρούμε: να βρείτε τη φωνή, τη συζυγία και την τάξη του ρήματος.

                                                                              (0,5 μονάδα)

 

4. Με τις λέξεις που σας δίνονται να σχηματίσετε δικές σας προτάσεις.

προβλήματα, ευθύνες, σεβασμός, συγκρούσεις, δουλειά

 

                                                                             (2,5 μονάδες)

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Να περιγράψετε την καθημερινή ζωή μιας σύγχρονης εργαζόμενης μητέρας. Πότε ξυπνάει, ποιες δουλειές κάνει στο σπίτι, ποιες εκτός σπιτιού και ποιες αναθέτει σε σας.

                                                                          (10 μονάδες 10)

 

Μηλιάδου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος