ΘΕΜΑΤΑ

 

ΟΜΑΔΑ Α΄

 

1. α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

1. Η Άννα Κομνηνή στο σύγγραμμά της «Αλεξιάς» περιγράφει τα συμβάντα της εποχής του πατέρα της

2. Το Πανδιδακτήριο της Μαγναύρας ήταν πανεπιστήμιο στη Ρώμη

3. Το πιο γνωστό ακριτικό τραγούδι ήταν του Διγενή

4. Η Αγία Σοφία είναι τρουλαία βασιλική

5. Ο Θεοφάνης ο Έλληνας ήταν μουσικός

                                                                        (μονάδες 5)

 

1. β. Το κίνημα του Ανθρωπισμού. Ποιος είναι ο καθολικός άνθρωπος και ποια η συμβολή των Ελλήνων λογίων στην ανθρωπιστική κίνηση;

                                                                        (μονάδες 20)

 

2. α. Ποιες προσπάθειες έκαναν οι Βυζαντινοί, για να βρουν βοήθεια στη Δύση; Πώς έγινε η Άλωση της Κωνσταντινούπολης;

                                                                      (μονάδες 15)

 

2. β. Ποια ήταν η κατάσταση του Βυζαντίου μετά την Άλωση;

                                                                      (μονάδες 10)

ΟΜΑΔΑ Β΄

 

1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και την πηγή που σας δίνετε παρακάτω να γράψετε για τον εκχριστιανισμό των Σλάβων

 

Η ιεραποστολή στη Μοραβία

 

Εκείνες τις ημέρες ο Σλάβος ηγεμόνας Ραστισλάβος έστειλε απεσταλμένους στον Αυτοκράτορα Μιχαήλ με το εξής μήνυμα: Εμείς οι Σλάβοι, όμως, είμαστε ένας απλοϊκός λαός και δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να μας διδάξει την αλήθεια και να μας εξηγήσει το αληθινό νόημα της Αγίας Γραφής. Γι’ αυτό, αυτοκράτορα, στείλε μας έναν άνδρα ικανό να ανορθώσει όλη την αλήθεια. Τότε ο αυτοκράτορας είπε στο Φιλόσοφο: Ακούς τι λένε, φιλόσοφε; Κανείς άλλος εκτός από σένα δεν μπορεί να φέρει σε πέρας αυτό το έργο. Κοίτα εδώ υπάρχουν πολλά δώρα, πάρε τον αδελφό σου, τον ηγούμενο Μεθόδιο, και πήγαινε, γιατί και οι δυο είστε από τη Θεσσαλονίκη και οι Θεσσαλονικείς μιλούν σλαβικά. Τότε ο Θεός αποκάλυψε στο φιλόσοφο τη σλαβική γραφή κι αυτός επινόησε αμέσως χαρακτήρες( γράμματα) και συνέθεσε ένα λόγο(αλφάβητο).

Ύστερα ξεκίνησε για το ταξίδι στη Μοραβία, παίρνοντας μαζί του και τον αδελφό του. Αυτός άρχισε να υποτάσσεται πειθήνια, να υπηρετεί το φιλόσοφο και να διδάσκει μαζί του. Όταν πέρασαν τρία χρόνια, επέστρεψαν και οι δυο από τη Μοραβία, αφού είχαν διδάξει πολλούς μαθητές.

Από τον σλαβικό βίο του Μεθοδίου

                                                                          (μονάδες 25)

 

2. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και την πηγή που σας δίνετε παρακάτω να γράψετε τι γνωρίζετε για την εμφάνιση του Ισλάμ και τη διδασκαλία του Κορανίου.

 

Το Κοράνι για τον πόλεμο κατά των απίστων

 

Καταπολεμήστε τους εχθρούς σας στον πόλεμο που γίνεται για τη θρησκεία, αλλά μην επιτεθείτε ποτέ πρώτοι. Ο Θεός μισεί τους επιτιθέμενους. Σκοτώστε τους εχθρούς σας παντού όπου τους βρίσκετε. Διώξτε τους από το φως απ’ όπου σας έδιωξαν. Ο κίνδυνος να αλλάξετε θρησκεία είναι χειρότερος από το φόνο. Μην τους πολεμάτε καθόλου κοντά στο τέμενος Χαράμ, εκτός αν σας προκαλέσουν. Αν σας επιτεθούν, κολυμπήστε μέσα στο αίμα τους. Αυτή είναι η ανταμοιβή που χρωστιέται στους άπιστους.

Κ. Καλοκαιρινός, Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή

                                                                          (μονάδες 25)

 

 

Μηλιάδου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος Λ.Τ. Μεταξάδων