ΘΕΜΑΤΑ

 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄

1. α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

1. Οι σκλαβηνίες ήταν νησίδες σλαβικού πληθυσμού ανάμεσα σε ντόπιους.

2. Το έτος Εγίρα είναι ο χρόνος αποδημίας του Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα.

3. Το Κοράνιο είναι το ιερό βιβλίο των Μουσουλμάνων.

4. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων έγινε από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο.

5. Το Σχίσμα των εκκλησιών έγινε το 1054.

6. Η μάχη στο Ματζικέρτ έγινε το 1071.

7. Πρόνοιες ήταν οι αγροτικές εκτάσεις που παραχωρούσε ο αυτοκράτορας στους προνοιάριους.

8. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους έγινε το 1204.

9. Οι Τούρκοι κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη στις 29 Μαΐου του 1453.

10. Το σημαντικότερο ακριτικό τραγούδι είναι ο Διγενής Ακρίτας.

                                                                                           (μονάδες 20)

 

1. β. Να αντιστοιχίσετε τα γεγονότα του πίνακα με τις χρονολογίες.

 

Γεγονότα

Χρονολογίες

1. Άλωση της Κων/πολης από τους Σταυροφόρους

α. 1054

2. Άλωση της Κων/πολης από τους Τούρκους

β. 1071

3. Μάχη του Ματζικέρτ

γ. 1204

4. Έτος Εγίρα

δ. 1453

5. Σχίσμα των Εκκλησιών

ε. 622

                                                                              (μονάδες 5)

 

2. α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο.

                                                                               (μονάδες 10)

 

2. β. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους.

                                                                                (μονάδες 15)

 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 

 

1. Με βάση τις πηγές που σας δίνονται και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε τα επιχειρήματα των εικονοκλαστών (δεν ήθελαν τις εικόνες) και τα επιχειρήματα τω εικονολατρών ( ήθελαν τις εικόνες).

Α. Τα επιχειρήματα των εικονοκλαστών

Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών και κάθε είδους ομοίωμα. Πληροφόρησέ με ποιος μας άφησε ως κληρονομιά αυτήν την παράδοση, δηλαδή να σεβόμαστε και να προσκυνούμε κατασκευάσματα χεριών και εγώ θα συμφωνήσω ότι αυτό είναι νόμος του Θεού.

Επιστολή του Λέοντος Γ΄ στον πάπα Γρηγόριο Β΄

 

Β. Τα επιχειρήματα των εικονολατρών

Προσκυνώ και σέβομαι το Σταυρό και τη λόγχη, τον κάλαμο και το σπόγγο, με τα οποία οι θεοκτόνοι Ιουδαίοι βασάνισαν και ύβρισαν και στο τέλος σκότωσαν τον Κύριό μου, γιατί όλα αυτά στάθηκαν όργανο του έργου της σωτηρίας των ανθρώπων. Πώς λοιπόν, να μην προσκυνήσω και τις εικόνες που κατασκευάζουν οι πιστοί με αγαθή προαίρεση και με σκοπό τη δοξολογία και την ανάμνηση των παθημάτων του Χριστού;

 Ότι δεν προσκυνώ την ύλη, είναι φανερό. Διότι, αν καταστραφεί το σχήμα ενός σταυρού που είναι κατασκευασμένος από ξύλο, το ρίχνω στη φωτιά να καεί. Το ίδιο συμβαίνει και με το ξύλο των εικονισμάτων όταν καταστραφεί.

Ιωάννης Δαμασκηνός, Περί εικόνων

                                                                           (μονάδες 25)

 

2. Με βάση την πηγή που σας δίνεται και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε γιατί οι Άραβες ήθελαν να κατακτήσουν την Αίγυπτο.

 

Η οικονομική σημασία της Αιγύπτου

Περισσότερο όμως από την υπόλοιπη χώρα, η Αλεξάνδρεια επωφελείται από τις ευεργεσίες του Νείλου, που το θέρος αρδεύει και προετοιμάζει τη γη και τη σπορά. Όταν η γη σπαρθεί, οι κάτοικοι απολαμβάνουν μια μεγάλη ευλογία. Ένα μέτρο καρπού αποδίδει στο τέλος εκατό έως εκατόν είκοσι μέτρα. Έτσι γίνεται χρήσιμη στις άλλες επαρχίες. Από εδώ η Κωνσταντινούπολη και η Θράκη εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο μέρος της τροφής τους, το ίδιο και οι ανατολικές επαρχίες, (που χρειάζονται σιτάρι) εξαιτίας της παρουσίας του αυτοκρατορικού στρατού που πολεμά εναντίον των Περσών. Καμιά άλλη επαρχία έξω από τη θεία Αίγυπτο δεν μπορεί να καλύψει αυτήν την ανάγκη.

Expositio totius mundi et gentium, κεφ. 36

                                                                       (μονάδες 25)

 

 

Μηλιάδου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος Λ.Τ. Μεταξάδων