Διαγώνισμα

ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄

 

1. α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες

1. Ο λογοθέτης του Γενικού ήταν υπεύθυνος για τα οικονομικά του κράτους.

2. Τα στρατιωτόπια ήταν κτήματα από τα οποία ζούσαν και συντηρούσαν τον οπλισμό τους οι στρατιώτες.

3. Ο Μωάμεθ διώχθηκε από τη Μέκκα το έτος Εγίρα, δηλαδή το 620.

4. Οι εικόνες αποκαταστάθηκαν οριστικά με την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο και από τότε γιορτάζεται κάθε χρόνο την Κυριακή της Ορθοδοξίας.

5. Οι κακώσεις ήταν ευνοϊκοί νόμοι για το καλό των πολιτών και θεσπίστηκαν από τον Νικηφόρο Α΄.

                                                                           (μονάδες 10)

 

β. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων

  • εικονομάχος
  • εικονοκλάστης
  • θεοκρατικό κράτος
  • έτος Εγίρα
  • Κοράνι

                                                                          (μονάδες 15)

2. α. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες κακώσεις;

                                                                           (μονάδες 10)

  

 

β. Για ποιους λόγους η δυναστεία των Ισαύρων πήρε μέτρα για την εφαρμογή της εικονομαχίας; Ποια ήταν η αφορμή για την έκρηξή της;

                                                                           (μονάδες 15)

ΟΜΑΔΑ Β΄

 

1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πηγές που σας δίνονται να βρείτε και να καταγράψετε τα επιχειρήματα των εικονολατρών και των εικονοκλαστών.

 

Α. Τα επιχειρήματα των εικονοκλαστών

Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών και κάθε είδους ομοίωμα. Πληροφόρησε με ποιος μας άφησε ως κληρονομιά αυτήν την παράδοση, δηλαδή να σεβόμαστε και να προσκυνούμε κατασκευάσματα χεριών, και εγώ θα συμφωνήσω ότι αυτό είναι νόμος του Θεού.

Β. Τα επιχειρήματα των εικονολατρών

Προσκυνώ και σέβομαι το Σταυρό και τη λόγχη, τον κάλαμο και το σπόγγο, με τα οποία οι θεοκτόνοι Ιουδαίοι βασάνισαν και ύβρισαν και τέλος σκότωσαν τον Κύριο μου, γιατί όλα αυτά στάθηκαν όργανο του έργου της σωτηρίας των ανθρώπων. Πώς, λοιπόν, να μην προσκυνήσω και τις εικόνες που κατασκευάζουν οι πιστοί με αγαθή προαίρεση και με σκοπό τη δοξολογία και την ανάμνηση των παθημάτων του Χριστού;

Ότι δεν προσκυνώ την ύλη, είναι φανερό. Διότι, αν καταστραφεί το σχήμα ενός σταυρού που είναι κατασκευασμένος από ξύλο, το ρίχνω στη φωτιά να καεί. Το ίδιο συμβαίνει και με το ξύλο των εικονισμάτων, όταν καταστραφεί.

                                                                               (μονάδες 25)

 

2. Με βάση την πηγή που σας δίνεται και τις ιστορικές σας γνώσεις να περιγράψετε τη σημασία που είχε η Αίγυπτος για το Βυζάντιο.

 

Η οικονομική σημασία της Αιγύπτου

Περισσότερο όμως από την υπόλοιπη χώρα, η Αλεξάνδρεια επωφελείται από τις ευεργεσίες του Νείλου, που το θέρος αρδεύει και προετοιμάζει τη γη και τη σπορά. Όταν η γη σπαρθεί, οι κάτοικοι απολαμβάνουν μια μεγάλη ευλογία. Ένα μέτρο καρπού αποδίδει στο τέλος εκατό έως εκατόν είκοσι μέτρα. Έτσι γίνεται χρήσιμη στις άλλες επαρχίες. Από εδώ η Κωνσταντινούπολη και η Θράκη εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο μέρος της τροφής τους, το ίδιο και οι ανατολικές επαρχίες, (που χρειάζονται το σιτάρι) εξαιτίας της παρουσίας του αυτοκρατορικού στρατού που πολεμά εναντίον των Περσών. Καμιά άλλη επαρχία έξω από τη θεία Αίγυπτο δεν μπορεί να καλύψει αυτή την ανάγκη.

                                                                         (μονάδες 25)

 

 

Μηλιάδου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος Λ.Τ. Μεταξάδων