ΘΕΜΑΤΑ

 

ΟΜΑΔΑ Α΄

 

1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: σκλαβηνίες, προνοιάριος, Τρίτη Ρώμη, Αναγέννηση.

Μονάδες 25

2. Πώς δημιουργήθηκε το Ανατολικό Ζήτημα; Να προσδιορίσετε τη στάση των ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Μονάδες 25

ΟΜΑΔΑ Β΄

 

1. Με βάση το παρακάτω παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

α) Ποια ήταν τα αίτια της δημιουργίας των θεμάτων και της καθιέρωσης της ελληνικής ως επίσημης γλώσσας του βυζαντινού κράτους.

β) Ποιο ήταν το περιεχόμενο του όρου θέματα;

Η γένεση των θεμάτων και η καθιέρωση της Ελληνικής

Επειδή η επικράτεια του Ρωμαϊκού Κράτους περιορίστηκε και ακρωτηριάστηκε τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση από τον καιρό του Λίβυου Ηρακλείου (610-641), οι αυτοκράτορες που τον διαδέχτηκαν, επειδή δεν ήξεραν πού και πώς να ασκήσουν την εξουσία τους, υποδιαίρεσαν σε μικρά τμήματα τη διοίκησή τους και τα μεγάλα στρατιωτικά σώματα (τάγματα), εγκαταλείποντας τα προγονικά τους Λατινικά και υιοθετώντας τα Ελληνικά.

Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί θεμάτων, εκδ. Α. Perfusl, Πόλη του Βανκανού, 1952, 60.

Μονάδες 25

 

2. Να μελετήσετε το παρακάτω παράθεμα και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να επισημάνετε τους λόγους που οδήγησαν στις Σταυροφορίες.

 

Ο πάπας κηρύσσει τη Σταυροφορία

Γενναιότατοι στρατιώτες... Μην αφήνετε να σας κρατήσει στην πατρίδα ούτε η ιδιοκτησία ούτε η οικογενειακή φροντίδα. Γιατί αυτή η χώρα, που περιβάλλεται από όλες τις μεριές από θάλασσα και οροσειρές, είναι υπερπλήρης από σας. Δεν της περισσεύουν τα πλούτη. Μόλις και μεταβίας μπορεί να θρέψει αυτούς που την καλλιεργούν. Γι' αυτό αλληλοτρώγεστε και σπαράζετε μεταξύ σας. Πάψτε πια τις εχθρότητες, ας σταματήσουν οι διαφωνίες κι ας πάρουν τέλος οι πόλεμοι μεταξύ σας αφήστε κάθε μίσος και διχογνωμία να κοιμηθούν. Πάρτε το δρόμο για τους Αγίους Τόπους, ελευθερώσετε αυτή τη γη από το γένος του Διαβόλου και υποτάξτε τη σε σας. Η βασιλική πόλη (Ιερουσαλήμ)... είναι τώρα αιχμάλωτη από τους εχθρούς της και έχει υποφέρει τόσο...ώστε να έχει καταργηθεί η λατρεία...Γι' αυτό το λόγο αναλάβετε αυτό το ταξίδι για την άφεση των αμαρτιών σας και εξασφαλίστε την αθάνατη δόξα του Βασιλείου των Ουρανών".

Από το έργο του ιστορικού Γουλιέλμου από την Τύρο Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, στο: Select Documents of European History, έκδ. Laffan, Νέα Υόρκη 1929, 55-56.

Μονάδες 25

 

Φιλόλογος Λυκείου Β. Έβρου.