ΟΜΑΔΑ Α΄

 

 

1. α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος.

1. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία διαδόθηκε από μεταφράσεις Αράβων των έργων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

 

2. Το Πανδιδακτήριο της Μαγναύρας είχε διευθυντή τον Μιχαήλ Ψελλό

 

3. Εκπρόσωπος των πλατωνικών αντιλήψεων ήταν ο Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων

 

4. Οι αριστοτελικές ιδέες εκφράστηκαν από τον Γεώργιο Σχολάριο Γεννάδιο

 

5. Ο Πλήθων ίδρυσε πλατωνική Ακαδημία στη Φλωρεντία                                                            

 (μονάδες 15)

 

1. β. Να αναλύσετε τους παρακάτω αρχιτεκτονικούς ρυθμούς.

  • Βασιλική
  • Τρουλαία Βασιλική
  • Εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο
  • Πεντάτρουλος ρυθμος

                                                                          (μονάδες 10)

 

2. α. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Οι συνέπειες της Άλωσης.

                                                                           (μονάδες 15)

  

 

2. β. Τι ήταν οι πρόνοιες και τι ήταν οι προνοιάριοι;

                                                                           (μονάδες 10)

ΟΜΑΔΑ Β΄

1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και την πηγή που σας δίνεται να αναφερθείτε στον εκχριστιανισμό των Σλάβων. Ποιοι, πότε και με ποιον τρόπο ανέλαβαν αυτήν την αποστολή και ποια αποτελέσματα είχε;

                                                                       (μονάδες 25)

Η ιεραποστολή στη Μοραβία

Εκείνες τις ημέρες ο Σλάβος ηγεμόνας Ραστισλάβος έστειλε απεσταλμένους στον Αυτοκράτορα Μιχαήλ με το εξής μήνυμα: Εμείς οι Σλάβοι, όμως, είμαστε ένας απλοϊκός λαός και δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να μας διδάξει την αλήθεια και να μας εξηγήσει το αληθινό νόημα της Αγίας Γραφής. Γι’ αυτό, αυτοκράτορα, στείλε μας έναν άνδρα ικανό να ανορθώσει όλη την αλήθεια. Τότε ο αυτοκράτορας είπε στο Φιλόσοφο: Ακούς τι λένε, φιλόσοφε; Κανείς άλλος εκτός από σένα δεν μπορεί να φέρει σε πέρας αυτό το έργο. Κοίτα εδώ υπάρχουν πολλά δώρα, πάρε τον αδελφό σου, τον ηγούμενο Μεθόδιο, και πήγαινε, γιατί και οι δυο είστε από τη Θεσσαλονίκη και οι Θεσσαλονικείς μιλούν σλαβικά. Τότε ο Θεός αποκάλυψε στο φιλόσοφο τη σλαβική γραφή κι αυτός επινόησε αμέσως χαρακτήρες( γράμματα) και συνέθεσε ένα λόγο(αλφάβητο).

Ύστερα ξεκίνησε για το ταξίδι στη Μοραβία, παίρνοντας μαζί του και τον αδελφό του. Αυτός άρχισε να υποτάσσεται πειθήνια, να υπηρετεί το φιλόσοφο και να διδάσκει μαζί του. Όταν πέρασαν τρία χρόνια, επέστρεψαν και οι δυο από τη Μοραβία, αφού είχαν διδάξει πολλούς μαθητές.

Από τον σλαβικό βίο του Μεθοδίου.

 

2. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και την πηγή που σας δίνεται να αναφερθείτε στις συνέπειες της μάχης του Ματζικέρτ.

                                                                               (μονάδες 25)

Οι συνέπειες της μάχης του Ματζικέρτ

Από την εποχή των διαδόχων του Διογένη, οι βάρβαροι καταπάτησαν τα σύνορα της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων…Η δύναμη των βαρβάρων δεν περιορίστηκε παρά μόνο όταν άρχισε η βασιλεία του πατέρα μου. Εξακόντισαν σπαθιά και λόγχες κατά των Χριστιανών, έκαναν μάχες, πολέμους, σφαγές. Πόλεις αφανίστηκαν, περιοχές λαφυραγωγήθηκαν, ολόκληρη η χώρα των Ρωμαίων βάφτηκε με το αίμα των Χριστιανών. Ορισμένοι έπεσαν θλιβερά από τόξα και λόγχες, άλλοι σύρθηκαν από τα σπίτια τους στην αιχμαλωσία στις πόλεις της Περσίας. Πάνω απ’ όλα βασίλευε ο τρόμος, και όλοι έτρεχαν να κρυφτούν στις σπηλιές, τα δάση, τα βουνά, τους λόφους…

 

 

Μηλιάδου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος Λ.Τ. Μεταξάδων