ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Γ. Καρυωτάκης [ Είμαστε κάτι….]

 

 

Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες

κιθάρες. Ο άνεμος, όταν περνάει,

στίχους, ήχους παράφωνους ξυπνάει

στις χορδές που κρέμονται σαν καδένες.

Είμαστε κάτι απίστευτες αντένες.

Υψώνονται σα δάχτυλα στα χάη,

στην κορυφή τους τ’ άπειρο αντηχάει,

μα γρήγορα θα πέσουνε σπασμένες.

Είμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις,

χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε.

Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύσις.

Στο σώμα, στην ενθύμηση πονούμε.

Μας διώχνουνε τα πράγματα, κι η ποίησις

είναι το καταφύγιο που φθονούμε.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

  

1. Το ποίημα ανήκει στη τελευταία συλλογή του ποιητή «Ελεγεία και Σάτυρες». Να εξηγήσετε πώς συνδέεται το περιεχόμενο του ποιήματος με τον τίτλο και τα συναισθήματα στου ποιητή.

                                                                             (μονάδες 15)

 

2. α. Το ποίημα ανήκει στην κατηγορία των σονέτων. Να βρείτε τα χαρακτηριστικά εκείνα που σας οδηγούν να το κατατάξετε σε αυτήν την κατηγορία.

                                                                           (μονάδες 20)

  

β. Το κείμενο είναι επηρεασμένο από τα κινήματα του παρνασσισμού και του συμβολισμού. Να εξηγήσετε γιατί ανήκει και στα δυο αυτά ρεύματα.

                                                                            (μονάδες 20)

 

3. Τι σημαίνουν οι φράσεις «μας διώχνουνε τα πράγματα» και «η ποίησις είναι το καταφύγιο που φθονούμε» της τέταρτης στροφής;

                                                                          (μονάδες 25)

 

4. Με βάση το ποίημα του Καρυωτάκη και το απόσπασμα από το ποίημα του Σεφέρη να εντοπίσετε και να αναλύσετε την αντίληψη του Καρυωτάκη για τη ζωή.

Γ. Σεφέρης «Ο κ. Στρατής Θαλασσινός περιγράφει έναν άνθρωπο»

Μας έλεγαν θα νικήσετε όταν υποταχθείτε.

Υποταχτήκαμε και βρήκαμε τη στάχτη.

Μας έλεγαν θα νικήσετε όταν αγαπήσετε.

Αγαπήσαμε και βρήκαμε τη στάχτη.

Μας έλεγαν θα νικήσετε όταν εγκαταλείψετε τη ζωή σας.

Εγκαταλείψαμε τη ζωή μας και βρήκαμε τη στάχτη.

                                                                          (μονάδες 20)

 

 

Μηλιάδου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος Λ.Τ. Μεταξάδων