ΚΕΙΜΕΝΟ: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης : Το μοιρολόγι της φώκιας

 

 

Κάτω από τον κρημνόν ... τα πάθια και οι καημοί του κόσμου (απόσπασμα. Μπορεί να ληφθεί από το σχολικό βιβλίο)

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στα διηγήματά του κινείται ανάμεσα στην καθαρεύουσα και τα λόγια στοιχεία από τη μια και στη φυσικότητα και τη ζωντάνια της λαϊκής γλώσσας από την άλλη. Να βρείτε μέσα στο κείμενο παραδείγματα που επιβεβαιώνουν αυτόν τον τρόπο γραφής.

                                                                           (μονάδες 15)

 

2. α. Να χωρίσετε το κείμενο σε ενότητες και να δώσετε σε καθεμία έναν πλαγιότιτλο.

                                                                          (μονάδες 20)

  

β. Να βρείτε στο κείμενο μια εικόνα οπτική, μια ακουστική και μια κινητική.

                                                                          (μονάδες 20)

 

3. Μέσα στο διήγημα ο Παπαδιαμάντης τοποθετεί και ένα βοσκό. Ποιος είναι ο ρόλος του; Αν δεν υπήρχε θα μπορούσαν τα γεγονότα να εξελιχθούν διαφορετικά; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε 1-2 παραγράφους.

                                                                          (μονάδες 25)

 

4. Με βάση το κείμενο και το απόσπασμα από τη « Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη που σας δίνεται να περιγράψετε τη ζωή των γυναικών της επαρχίας και τη μοίρα τους.

 

Απόσπασμα: Η Χαδούλα, η λεγόμενη Φράγκισσα ... δουλεύτρια των εγγόνων της.

                                                                                      (μονάδες 20)

 

 

Μηλιάδου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος Λ.Τ. Μεταξάδων