Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στη Ρώμη (κεφάλαιο 9)

 

Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris Collatini, laedit. Maritus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt. Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit. Brutus ex vulnere dolore mango cultrum extrahit et delictum punier parat. Populum concitat et Tarquinio imperium adimit. Liber iam populus Romanus duo consules, Iunium Brutum et Tarquinium Collatinum, deligere constituit.

 

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.

                                                                      (μονάδες 40)

 

2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες

α. Η ρωμαϊκή λογοτεχνία δεν είναι αυτοφυής

β. Ο Λίβιος Ανδρόνικος διασκεύασε ελληνικά έργα στα Λατινικά

γ. Η ρωμαϊκή λογοτεχνία χωρίζεται με περιγραφικά κριτήρια σε προκλασική - κλασική μετακλασική - ύστερη εποχή

δ. Η ρωμαϊκή γλώσσα είναι κατάλληλη για την παγκόσμια πολιτιστική επικοινωνία

ε. Χαρακτηριστικά της Λατινικής είναι η λογική και συντακτική οργάνωση, ο λιτός και κατανοητός λόγος

                                                                           (μονάδες 10)

 

3. α. Να σχηματίσετε τους τύπους που σας ζητούνται

pudicitiam: ονομαστική ενικού αριθμού

uxoris: αφαιρετική ενικού αριθμού

regum: δοτική πληθυντικού αριθμού

feminas: γενική ενικού αριθμού

imperium: γενική ενικού αριθμού

                                                                        (μονάδες 12,5)

3. β. Να κλίνετε την αντωνυμία hic στο αρσενικό γένος και το ρήμα concito στον Ενεστώτα και Παρατατικό της ενεργητικής φωνής.

                                                                        (μονάδες 12,5)

 

4. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω τύπους:

1. imperium:

2. Tarquinius:

3. Romanus:

4. filius:

5. populum:

6. deligere:

7. Iunium Brutum:

8. cum lacrimis:

9. pudicitiam:

10. dolore:

11. magno:

12. cultrum:

                                                                       (μονάδες 12,5)

 

4. β. Να βρείτε τις αφαιρετικές του κειμένου και να προσδιορίσετε τη χρήση τους.

                                                                        (μονάδες 12,5)

 

Μηλιάδου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος Λ.Τ. Μεταξάδων