Α1. Ο πατέρας απευθύνει συμβουλές στον γιο του επ’ ευκαιρία της επερχόμενης ενηλικίωσής του και της απομάκρυνσης από τη γονεϊκή προστασία του. Τον συμβουλεύει, λοιπόν, να σέβεται τους συνανθρώπους του, να είναι αλληλέγγυος στις δυσκολίες και να διεκδικεί τα δικαιώματά του τόσο στη ζωή, όσο και στην εργασία. Αυτά τα εφόδια δεν θα του στερήσουν την προσωπική του ελευθερία, αλλά αντιθέτως θα τον βοηθήσουν να αντεπεξέλθει ομαλά τις δυσκολίες της ζωής.

 

 

Β1. Η αξία της εργασίας εξαρτάται από το πώς το άτομο την αντιμετωπίζει και την διεκπεραιώνει. Είτε πρόκειται για χειρωνακτική είτε για πνευματική εργασία, το άτομο οφείλει να επιδιώκει την ποιοτική διεκπεραίωσή της. Η ειλικρίνεια στις επαγγελματικές του σχέσεις, ο σεβασμός και η πίστη στο έργο που παράγει για τον εαυτό του και τον συνάνθρωπό του θα το καταστήσουν αποδεκτό από τον περίγυρό του και ευρύτερα από την κοινωνία. Ο στόχος του κάθε ατόμου πρέπει αν είναι διττός: άξιος εργαζόμενος και άνθρωπος.

 

 

Β2. α. Τα παραδείγματα στη δεύτερη παράγραφο είναι:

1. «Κάνει ψύχρα, πάρε το πανωφόρι σου»

2. «Μην πίνεις νερό ιδρωμένος»

3. Μια αξία- γνώμονα

4. Μια αξία-πυξίδα

 

β. Στην τελευταία παράγραφο οι διαρθρωτικές λέξεις είναι:

όμως: δείχνει αντίθεση

ύστερα: δείχνει χρονική ακολουθία

καθώς: δείχνει αιτιολόγηση

 

 

Β3. α. αρχίζεις: ξεκινάς

σπουδαιότεροι: σημαντικότεροι

ιδέες: απόψεις

ωραία: όμορφη

μαραγκός: ξυλουργός

 

β. συχνά: σπάνια

καλύτεροι: χειρότεροι

ανώτερη: κατώτερη

απαρνιέσαι: υιοθετείς, ενστερνίζεσαι, ασπάζεσαι

άξιος: ανάξιος

 

 

Β4. α. Με το β΄ ενικό πρόσωπο αναδεικνύεται εμφανέστερα η προτροπή, η παραίνεση και η αποτροπή. Ο λόγος είναι άμεσος, οικείος και πιο πειστικός, αφού παράλληλα δείχνει και μια συναισθηματική προσέγγιση του πομπού με τον δέκτη.

 

β. Φράσεις με ποιητική χρήση της γλώσσας:

… μια αξία-γνώμονα, μια αξία-πυξίδα…

… σβήσε με σιγά-σιγά, από τους λογισμούς σου, ...

 

 

Γ. Σε ένα άρθρο 450-500 λέξεων που θα δημοσιευθεί στο περιοδικό του σχολείου σας να αναφερθείτε: α) σε θέματα που προκαλούν συγκρούσεις μεταξύ εφήβων και ενηλίκων στο οικογενειακό περιβάλλον και β) στους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να ξεπεραστούν οι εντάσεις.

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Η οικογένεια αποτελεί τον χώρο εκείνο που παρέχει στο άτομο την ελευθερία που χρειάζεται για να εκφραστεί και να εξελιχθεί ως προσωπικότητα, οπότε πυλώνας της είναι ο διάλογος. Μέσω αυτού λύονται οι όποιες διαφορές προκύπτουν εντός της οικογενείας και διατηρείται μια ισορροπία, αναγκαία για την αρμονική συμβίωση όλων.

Τα μέλη μιας οικογένειας, όμως, ανήκουν σε διαφορετικές γενεές, πολλές φορές έχουν διαφορετικές ανάγκες ή διαφορετικές οπτικές στην επίλυση των προβλημάτων. Έτσι εμφανίζονται προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις και χωρίς τη χρήση του διαλόγου πολλές φορές φτάνουν σε καταστροφικά αποτελέσματα της οικογένειας.

 

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

 

Α.

 • Ο προκλητικός τρόπος ομιλίας των νέων (αθυροστομία, υβριστικό λεξιλόγιο κ.λπ.) δημιουργεί προβλήματα στους μεγαλύτερους, που μεγάλωσαν με άλλους ηθικούς κώδικες

 • Η επαναστατική φύση των νέων

 • Τάσεις της μόδας που δεν αντιπροσωπεύουν την ηλικία των μεγαλύτερων

 • Καταναλωτισμός άχρηστων πραγμάτων

 • Αντιδράσεις γονέων για την ηθική και τον τρόπο ζωής της νέας γενιάς

 • Διαφοροποίηση για την τεχνολογία και τη χρησιμότητα των συσκευών της τεχνολογίας

 • Έλλειψη χρόνου, λόγω εργασίας των γονέων, να ασχοληθούν με τα προβλήματα των νέων μελών. Η στάση αυτή εκλαμβάνεται ως αδιαφορία από τους νέους και η απομάκρυνση των δύο πλευρών προκύπτει ως φυσιολογική συνέπεια

 • Οι εμπειρίες του παρελθόντος, οι αναχρονιστικές αντιλήψεις, οι φοβίες, ο καθωσπρεπισμός και οι ηθικοί κανόνες των ηλικιωμένων γονέων προκαλούν τη διαφωνία του νέου. Ο γονέας αδυνατεί να καταλάβει το πνεύμα της νέας εποχής και ο νέος τον αντιμετωπίζει σαν τροχοπέδη στην εξέλιξή του.

Β.

 • Αφιέρωση χρόνου των γονέων για τα παιδιά τους και επιδίωξη καλών σχέσεων με αυτά

 • Εξοικείωση των δύο πλευρών με το διάλογο για λύση των προβλημάτων

 • Με τη στάση και τη συμπεριφορά τους οι γονείς να αποτελούν θετικά πρότυπα για τα παιδιά τους ως οικογενειάρχες και πολίτες της κοινωνίας

 • Καλλιέργεια κλίματος ελευθερίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης των μελών της οικογένειας.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

Συνόψιση των προβλημάτων ή των συγκρούσεων και αναγκαιότητα να υπάρξει αρμονική συμβίωση των μελών της οικογενείας μέσω της χρήσης του διαλόγου και της αμοιβαίας υποχώρησης των δύο πλευρών από ακραίες και εγωιστικές θέσεις.