Τι σημαίνει η "επανέναρξη συνομιλιών με την Τουρκία για την επίλυση των διαφορών"