Ξενοφών, Απομνημονεύματα, Βιβλίο Β΄, Κεφ. 1, 27-28

 

Γ1. Εν τω μεταξύ η άλλη γυναίκα, αφού προσήλθε, είπε: Και εγώ έχω έλθει σε σένα, Ηρακλή, επειδή γνωρίζω αυτούς που σε γέννησαν (τους γονείς σου) και επειδή έμαθα καλά τον χαρακτήρα σου στην εκπαίδευση, από τα οποία ελπίζω πολύ ότι, εάν ακολουθήσεις τον δρόμο προς εμένα, θα μπορούσες να γίνεις εσύ εργάτης (παραγωγός) καλών και σεμνών (πραγμάτων - πράξεων) και εμένα ακόμη θα μπορούσες να με παρουσιάσεις πολύ πιο έντιμη και διαπρεπή στα αγαθά πράγματα. Δεν θα σε εξαπατήσω λοιπόν με προοίμια ευχαρίστησης, αλλά, όπως οι θεοί διέθεσαν τα πράγματα, θα σου τα διηγηθώ με αλήθεια.

 

Γ2. Η άλλη γυναίκα συμβουλεύει τον Ηρακλή να ακολουθήσει τον επίπονο δρόμο της ζωής. Συγκεκριμένα, εάν θέλει οι θεοί να τον βοηθούν, θα πρέπει και ο ίδιος να τους τιμά. Εάν θέλει οι φίλοι του να τον αγαπούν, θα πρέπει να τους ευεργετεί. Εάν θέλει τιμές από την πόλη του και τον θαυμασμό από τους Έλληνες, θα πρέπει με τις πράξεις του να τους ωφελεί. Αν θέλει να του αποδίδει η γη καρπούς και τα ζώα παραγωγή, θα πρέπει να καλλιεργεί τη γη και να φροντίζει τα ζώα. Αν θέλει οι φίλοι του να έχουν καθεστώς ελευθερίας και οι εχθροί τους να τιμωρούνται, θα πρέπει να εξασκείται στη πολεμική τέχνη. Τέλος, εάν θέλει να διατηρεί το σώμα του υγιές, θα πρέπει να το γυμνάζει χωρίς να σκέφτεται τον κόπο και τον ιδρώτα.

 

Γ3. α. (ὦ) γύναι

Ἡρακλεῖ

ὁδοῖς

διαπρεποῦς

αἷσπερ

 

Γ3. β. πρόσελθε

ἴσμεν

ἐγένου

δίδως

ἠγαπῶ

 

Γ4. α. προσελθοῦσα: Επιρρηματική, χρονική μετοχή (συνημμένη)

γενέσθαι (ἄν): Ειδικό δυνητικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ελπίζω (ετεροπροσωπία)

ἐργάτην: Κατηγορούμενο στο σε, εκ του συνδετικού γενέσθαι

προοιμίοις: Ετερόπτωτος επιρρηματικός προσδιορισμός, δοτική του μέσου

ἡδονῆς: Ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο προοιμίοις

 

Γ4. β. «εἰ τὴν πρὸς ἐμὲ ὁδὸν τράποιο»

Υπόθεση: εἰ τὴν πρὸς ἐμὲ ὁδὸν τράποιο.

Εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο εἰ και εκφέρεται με ευκτική

Απόδοση: ἐλπίζω... γενέσθαι ἄν

Η απόδοση δεν είναι γνήσια κύρια πρόταση. Θα μπορούσε να σχηματιστεί κύρια πρόταση με το ἐλπίζω ... γενέσθαι ἄν, που αποτελεί μελλοντική έκφραση.

Έτσι, ο υποθετικός λόγος δείχνει την απλή σκέψη του λέγοντα.

 

Υποθετικός λόγος που δείχνει το προσδοκώμενο:

ἐάν τὴν πρὸς ἐμὲ ὁδὸν τράπῃ ... ἐλπίσω ... γενέσθαι.