Ξενοφών, Κύρου Παιδεία. Η υπόθεση του έργου

 

Το έργο είναι ένα είδος ηθικού μυθιστορήματος με ιστορικό υλικό διασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί ο συγγραφέας να εκθέσει τις απόψεις του. Περιέχει τις προσωπικές αντιλήψεις του Ξενοφώντα για το πώς μπορεί κάποιος να άρχει.

Η τέχνη του άρχειν είναι σπουδαία αλλά πολύ δύσκολη. Ο ηγέτης πρέπει να έχει την ικανότητα να πείθει τους αρχόμενους για αυτό που θέλει ο ίδιος να πράξουν. Ένας τέτοιος ηγέτης ήταν ο Κύρος ο Μέγας (590 - 529 π.Χ.) της Περσίας. Για να γίνει όμως ένας ηγέτης τόσο ικανός, χρειάζεται την ανάλογη αγωγή. Ο τίτλος του έργου εξηγείται από την σπουδαιότητα που αποδίδει ο συγγραφέας στη διάπλαση του χαρακτήρα και την απόκτηση των ικανοτήτων ενός τέτοιου ηγέτη.