Πλάτων, Αλκιβιάδης Α΄ ή Περί ανθρώπου φύσεως. Η υπόθεση του διαλόγου

 

Πρόσωπα:

  • Σωκράτης
  • Αλκιβιάδης, μαθητής του Σωκράτη

 

Είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον Σωκράτη και τον Αλκιβιάδη, ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική και ρωτάει τον Σωκράτη για τη δικαιοσύνη, τη φροντίδα της ψυχής και την αυτογνωσία (γνώθι σαυτόν). Ο Σωκράτης έχει τον ρόλο του παιδαγωγού και αποδεικνύει στον Αλκιβιάδη ότι η αυτογνωσία (τὸ δὲ γιγνώσκειν αὑτὸν ὡμολογοῦμεν σωφροσύνην εἶναι) αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε ανάμειξη στα πολιτικά πράγματα.

Ο Αλκιβιάδης στο τέλος αναγκάζεται να αποδεχθεί: «ἀλλὰ οὕτως ἔχει, καὶ ἄρξομαί γε ἐντεῦθεν τῆς δικαιοσύνης ἐπιμέλεσθαι».