Πλάτων, Ιππίας Μείζων. Η υπόθεση του διαλόγου

 

Πρόσωπα:

 

  • Σωκράτης
  • Ιππίας, περίφημος σοφιστής από την Ήλιδα
  • Γοργίας και Πρόδικος. Παρευρίσκονται στη συζήτηση χωρίς να λαμβάνουν μέρος.

 

Ο Ιππίας ήταν σοφιστής από την Ήλιδα και έζησε στο δεύτερο ήμισυ του 5ου αιώνα π.Χ.

Θέμα του διαλόγου είναι ο ορισμός του ωραίου. Ο Ιππίας, στην απορία του Σωκράτη τι είναι το ωραίο και στην επιθυμία του να μάθει από έναν σοφό για το ωραίο, δίνει διάφορους ορισμούς, τους οποίους ο Σωκράτης με τα κατάλληλα ερωτήματα τον αναγκάζει να τους αναθεωρήσει. Στο τέλος καταλήγει να ορίσει ως ωραίο αυτό που είναι ηδονικό στην όραση και στην ακοή, χωρίς να ικανοποιεί απόλυτα τον Σωκράτη. Ωστόσο αυτός μένει ικανοποιημένος γενικά από τη συζήτηση και την προσπάθεια που έκαναν για να ορίσουν το ωραίο.

Μετάφραση Κυρ. Ζάμπα, Ιππίας Μείζων, Φέξης, Αθήνα, 1911