Πλάτων, Πρωταγόρας. Η υπόθεση του διαλόγου

 

Πρόσωπα:

 

  • Σωκράτης
  • Εταίρος

 

Ο Σωκράτης αφηγείται στον εταίρο (φίλο) τη συζήτηση που είχε με τον Πρωταγόρα στο σπίτι του Καλλία παρουσία γνωστών προσώπων της Αθήνας και των σοφιστών Ιππία και Πρόδικου.

Στον διάλογο αυτόν εξετάζεται το θέμα αν μπορεί να διδαχθεί η αρετή. Ο Σωκράτης αρχικά προσποιείται στον Πρωταγόρα ότι αυτή δεν μπορεί να διδαχθεί, ενώ ο σοφιστής ισχυρίζεται πως αυτός είναι ικανός να τη διδάξει. Μετά την ανταλλαγή απόψεων ο Σωκράτης αποδεικνύει ότι η αρετή είναι διδακτή, ενώ ο Πρωταγόρας αγωνίζεται να αποδείξει το αντίθετο.

Η συζήτηση κλείνει με ανταλλαγή φιλοφρονήσεων μεταξύ των δύο προσώπων και με την έκφραση αμοιβαίας διάθεσης να επαναλάβουν τη συζήτηση. Ο διάλογος υπό την έννοια αυτήν είναι πειραστικός.

Απόδοση στη ν.ε. (μετάφραση) Ηλίας Σπυρόπουλος, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, ΚΕΓ.