Η ελληνική γλώσσα είναι το μεγάλο μας κεφάλαιο, Γ. Μπαμπινιώτης