Πλάτων, Λάχης. Η υπόθεση του διαλόγου

 

Πρόσωπα:

  • Σωκράτης
  • Λυσίμαχος
  • Νικίας
  • Λάχης
  • Μελησίας

 

Είναι ένας διάλογος ανάμεσα στα προαναφερόμενα πρόσωπα με κεντρικό πρόσωπο, μετά τον Σωκράτη, τον Λάχη, πλούσιο Αθηναίο, ο οποίος εχρημάτισε στρατηγός και ήταν περίφημος για την ανδρεία του.

Το θέμα είναι η αναζήτηση της ουσίας της ανδρείας. «Τι έστιν ανδρεία»;

Οι συνομιλητές φτάνουν σε μία αποδοχή, όπως αυτή: «καὶ μὴν ἔφαμέν γε τὴν ἀνδρείαν μόριον εἶναι ἓν τῶν τῆς ἀρετῆς», αλλά δεν κατέληξαν σε πλήρη συμφωνία τι τελικά είναι η ανδρεία: «οὐκ ἄρα ηὑρήκαμεν, ὦ Νικία, ἀνδρεία ὅτι ἔστιν».