Πλάτων, Μίνως. Η υπόθεση του διαλόγου

 

Πρόσωπα:

  • Σωκράτης
  • Εταίρος

 

Ο διάλογος διεξάγεται μεταξύ του Σωκράτη και του Εταίρου για τον νόμο. Αν και είναι μια φτωχή συζήτηση περί του νόμου, εντούτοις παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθότι πιστεύεται πως το έργο προέρχεται από τον κύκλο της Ακαδημίας. «Αντιπροσωπεύει το φιλοσοφικό πνεύμα της Ακαδημίας, σε ζητήματα που έχουν σχέση κυρίως με την πολιτική φιλοσοφία», καθώς «αποτυπώνει έναν κόσμο παρακμής και αλλοίωσης της ηθικής και της πολιτικής δεοντολογίας», αυτόν δηλαδή τον κόσμο του 4ου αιώνα π.Χ. «Είναι μια εποχή ρευστότητας, κατά την οποία κυριαρχούν τα κριτήρια του υποκειμενισμού και του σχετικισμού, ενώ οι συλλογικές ανησυχίες και η πραγμάτωση των ανώτατων ηθικών και πολιτικών αξιών περιέρχονται βαθμιαία στο περιθώριο»1.

Η συζήτηση επικεντρώνεται στη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις πόλεις για το τι είναι νόμιμο.

«Τὰ δόγματα ταῦτα καὶ ψηφίσματα, ἔμοιγε δοκεῖ. Τί γὰρ ἂν ἄλλο τις φαίη νόμον εἶναι; Ὥστε κινδυνεύει, ὃ σὺ ἐρωτᾷς, τὸ ὅλον τοῦτο, νόμος, δόγμα πόλεως εἶναι».

Διαπιστώνεται ότι το νόμιμο και το όσιον (το σύμφωνο δηλαδή με τον θείο νόμο) παρουσιάζει μεγάλη ρευστότητα σε όλους τους λαούς.

 -----------------------------------------------------------------------

1. Πλάτωνος Μίνως, Κώνστα Παρασκευή, Τερέζης Χρήστος, Προς μια επιστημολογική προσέγγιση του Δικαίου, Έννοια, Αθήνα, 2013.